Grzegorz Wadowski

Grzegorz Wadowski – rocznik 80’, absolwent filologii polskiej, fotograf, niezmiennie wierny fotoreportażowi i fotografii społecznej. Związany z pracownią fotograficzną „En face” najpierw jako uczeń, teraz jako opiekun merytoryczny. Fotoreporter przez wiele lat związany z olsztyńskimi mediami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze słuchaczami policealnych szkołach o profilu fotograficznym oraz studentami dziennikarstwa, realizując swoje zamiłowanie do antropologii wizualnej.

Strona autorska, blog: wadowski.net

e-mail: g_wadowski@yahoo.com

nr telefonu: 609315318