Jak do nas dołączyć?

WMSF BLUR to stowarzyszenie non-profit prowadzone przez i dla fotografów, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, od hobbystów po osoby pracujące zawodowo w fotografii. Nie wprowadzamy żadnych szufladek ani podziałów, stopni doświadczenia czy stażu. Jedyne co nas skupia jest chęć działania, a najlepiej działamy w tym, co kochamy – w fotografii. Wymagań jest niewiele – zaangażowanie, chęć pracy na rzecz innych, jednym słowem – altruizm.

Jeśli jesteś zainteresowana/y przyłączeniem do naszej grupy, zapraszamy do lektury statutu  i  pobrania deklaracji członkowskiej. Procedura kwalifikacyjna wygląda następująco:

– wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy złożyć osobiście do Zarządu Stowarzyszenia,

– po przedstawieniu kandydatury Zarząd podczas posiedzenia podejmuje głosowanie nad przyjęciem w poczet członków i podpisuje stosowną uchwałę,

– kandydat może zostać przyjęty na okres próbny, który nie może trwać dłużej niż 3 miesiące,

– po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia kandydat zobowiązany jest do uiszczenia na konto 60 1140 2004 0000 3002 7917 8378 opłaty wpisowej (50 zł) oraz składek miesięcznych (20 zł), jak również przekazania fotografii legitymacyjnej i danych niezbędnych do wystawienia legitymacji członkowskiej WMSF BLUR.