Aktualny zasób Biblioteczki. Pozycje oznaczone * mogą podlegać zwrotowi osobie przekazującej.

IndeksTytułAutor/WydawnictwoRok wydaniaTematyka
BLUR/2022/001Prawo autorskie dla fotografówPr. Zbiorowa Wydawnictwo Od.Nowa2021Prawo autorskie, wzory umów i zgód
BLUR/2022/002Polska ginącaPr. zbiorowa Wydawnictwo Carta Blanca2007Album wieś, święta, obrzędy, zwyczaje mniejszości wyznaniowe, narodowe miasto, transport
BLUR/2022/003Koniec świataTomasz Padło Wydawnictwo Universitas2014Album Fotografia społeczna
BLUR/2022/004OlsztynMieczysław Wieliczko Wydawnictwo Buffi2006Album
BLUR/2022/005Photo JournalismPr. zbiorowa Wydawnictwo Getty Images  2006Album Fotografia reportażowa
BLUR/2022/006Warmińskie kapliczki*Mirosław Bojenko Adam Brosch2011Album
BLUR/2022/007Znikąd donikądJanusz Połom Studio AB2013Album
BLUR/2022/008Przyroda ziemi nidzickiejPr. zbiorowa Wydawnictwo Michalineum2012Album Fotografia przyrodnicza
BLUR/2022/009Magiczna kraina Warmia i MazuryCezary Dębowski Wydawnictwo Bernardinum2007Album Fotografia przyrodnicza, krajobrazowa
BLUR/2022/010Warmia. Ptasie impresje*Andrzej Waszczuk PHU Wenecja2014Album Fotografia przyrodnicza
BLUR/2022/011Wilgotne lasy równikoweThomas Marent National Geographic2006Album Fotografia przyrodnicza, makro
BLUR/2022/012Portret lasu*Andrzej Waszczuk PHU Wenecja2008Album Fotografia przyrodnicza
BLUR/2022/013Biebrza*Cezariusz Andrejczuk, Marek Konarzewski National Geographic2008Album Fotografia przyrodnicza, krajobrazowa
BLUR/2022/014True North. The Grand Landscapes of SwedenTore Hagman, Tommy Hammarstrom, Per Wastberg2001Album Fotografia krajobrazowa

Biblioteczka WMSF BLUR – Regulaminn

1. Prawo do korzystania z biblioteczki ma każdy członek Stowarzyszenia.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteczki jest darmowe z wyjątkiem opłat pobieranych za nie zwrócenie/zagubienie/zniszczenie wypożyczonych pozycji w terminie po dwukrotnym przypomnieniu prowadzącego. Przypomnienia wysyłane będą co najmniej w terminach miesięcznych zebrań Stowarzyszenia.

3. Opłata za nie zwrócenie/zagubienie/zniszczenie wynosi równowartość zakupu wypożyczonej pozycji i jest płatna na konto Stowarzyszenia w celu jej ponownego nabycia.

4. Jednocześnie każdy członek Stowarzyszenia może wypożyczyć maksymalnie 3 pozycje.

5. Najdłuższy termin wypożyczenia każdej pozycji wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.

6. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane na grupie Stowarzyszenia w portalu facebook przez prowadzącego.

7. Czytelników obowiązuje:

a) troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i albumów jako podkładek przy pisaniu itp.

b) ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,

c) sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić prowadzącemu, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.

8. Każdy członek Stowarzyszenia może dodać do Biblioteczki nowe pozycje, wiąże się to z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Stowarzyszenia takiej książki/albumu. Decyzję o dodaniu do zasobu Biblioteczki podejmuje prowadzący.

9. Pozycje wyznaczone przez przekazującego i oznaczone w ewidencji jako * są zastrzeżone jako wartościowe i mogą być ponownie odebrane przez przekazującego po uzgodnieniu z prowadzącym.

W związku z tym, że covid 19 w odwrocie, przywracamy naszą działalność.
Planujemy nasze zebranie na 21.06.2020.
Proszę o rezerwację tego terminu, gdyż trzeba zatwierdzić sprawozdanie roczne.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!