Chciałbym zaproponować lekturę, która dla wielu z Was może być niezbyt fascynująca, dużo tu bowiem przepisów, liczb i terminów. Jeśli jednak jesteś fotografem, który chciałby spróbować swoich sił i prezentować swoje prace na międzynarodowych konkursach fotograficznych, a przy okazji budować portfolio i “zbierać punkciki” aby ubiegać się o tytuł Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, myślę że warto zacząć od przeczytania na czym to polega. A że w olsztyńskim środowisku fotograficznym osób mogących przed nazwiskiem wstawiać AFIAP lub EFIAP jest coraz więcej, zachęcam tym bardziej.

FIAP czyli Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej powstała w 1950 roku. Od tego czasu zrzesza organizacje fotograficzne z kilkudziesięciu krajów członkowskich. W Polsce reprezentowana jest przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, który jest Członkiem Operacyjnym FIAP. Warto wspomnieć, że stowarzyszenie jest jedynym związkiem fotograficznym reprezentowanym przez UNESCO. Federacja nadaje dystynkcje artystyczne, o które starać mogą się zarówno zawodowi fotograficy jak i amatorzy. Pierwszym, najniższym oznaczeniem jest tytuł Artiste FIAP (AFIAP), a żeby móc ubiegać się o jego nadanie, należy brać czynny udział w organizowanych pod patronatem Federacji salonach fotograficznych. Takich salonów jest organizowanych ok. 350 każdego roku, jest więc z czego wybierać. Jedynym i najważniejszym miejscem dla fotografa aspirującego do tytułów nadawanych przez FIAP jest aktualizowana stale baza wszystkich międzynarodowych salonów pod patronatem Federacji dostępna pod adresem: https://www.myfiap.net/patronages.

Wymagania dla kandydatów do tytułów FIAP są jasno sprecyzowane, w telegraficznym skrócie polegają na zdobyciu szeregu akceptacji Jury, przy czym owe akceptacje to swego rodzaju “punkty” nadawane zgłaszanym do salonu (konkursu) fotografiom. Średnio biorąc w każdym salonie akceptacje zdobywa ok. 25% zgłoszonych prac. Żeby rozpocząć warto wiedzieć, że pierwszą dystynkcją nadawaną fotografom jest tytuł Artiste FIAP, a wymagania dla kandydata w dużym uproszczeniu to:

– minimum 40 akceptacji łącznie, których zdobędzie minimum 15 różnych fotografii,

– wśród nich minimum 5 prac o łącznej liczbie akceptacji przekraczającej 3, z różnych salonów,

– minimum 15 salonów, w których kandydat brał udział,

– minimum 8 różnych krajów, w których zgłaszane były fotografie

– i na koniec – co najmniej 4 fotografie z powyższych powinny zdobyć akceptacje w salonach drukowanych, czyli takich, w których prace były zgłaszane (wysyłane) i oceniane przez Jury w formie papierowych wydruków (ten wymóg został zawieszony w 2021 roku z uwagi na panującą pandemię COVID).

To wymagania “na start” obowiązujące jeszcze, ale tu uwaga – ich zmiana jest już pewna i tylko odroczona z uwagi na COVID, warto więc rozpoczynając starania o nową (lub kolejną) dystynkcję wziąć pod uwagę już nowe regulacje. Porównanie “starych” z “nowymi” wymaganiami zestawiłem poniżej w tabeli – przedstawia ona w miarę kompletne wymagania. Pełne zawiera FIAP book, który jest kompletnym regulaminem Federacji, dostępnym na stronie: http://online.flipbuilder.com/tklq/znbv/. Uwaga – jest to wersja zawierająca jeszcze “stare” wymagania, wejście w życie nowych, o których piszę poniżej jest opóźnione, ponieważ światowy kongres został odwołany z powodu pandemii. Niemniej jednak zmiany są postanowione i będą obowiązywały dla nowych aplikantów, nieznana jest data oficjalnej publikacji, przypuszczalnie w 2022 dotychczasowe przepisy pozostaną w mocy. Trzeba też pamiętać, że w Polsce o tytuł można ubiegać się za pośrednictwem oficera łącznikowego Fotoklubu RP, a więc także mieć członkostwo w Fotoklubie.

Nowe regulacje stanowią zachętę dla fotografów do wykonywania i publikowania nowych fotografii, a nie jak dotychczas było to możliwe, do bazowania na sukcesie niewielkiej ilości świetnych prac zdobywających akceptacje w drodze po kolejną dystynkcję.

Jedną z ważniejszych zmian jest ta, mówiąca że tytuł (fotografia) może być użyta jedynie w jednej aplikacji. Przykładowo raz zgłoszona we wniosku o nadanie tytułu AFIAP, nie będzie liczona we wniosku do tytułu EFIAP, w kolejnych wnioskach również muszą być zgłaszane fotografie wcześniej nie używane. Można te fotografie dalej zgłaszać, otrzymywać akceptacje i nagrody, ale nie będą się one liczyły do “nowej” punktacji.

Drugą ważną zmianą jest ta, mówiąca że jeden tytuł (fotografia) może służyć zgłoszeniu w aplikacji maksymanie 5 akceptacji. Oznacza to, że nie można dalej używać jednej i tej samej fotografii w wielu salonach tak, aby zdobyć dużą liczbę akceptacji. Przeciwnie, wciąż trzeba będzie publikować coraz to nowe prace, co ma służyć aktywizacji fotografów i zapewnić większą różnorodność prac w salonach.

Kolejna zmiana dotyczy liczby krajów, w jakich nasze prace zdobędą uznanie. Nowe przepisy mówią o co najmniej 15 różnych krajach dla tytułu AFIAP oraz o 30 różnych krajach dla tytułów EFIAP i kolejnych aż do Platinum. Ograniczy to prawdopodobnie duży “tłok” w popularnych salonach i wypromuje mniej uczęszczane regiony świata.

Zmianą, która weszła w życie jako tymczasowa po rozszerzeniu się pandemii COVID jest ta dotycząca wymogu udziału w salonach “drukowanych”, czyli takich w których prace wysyła się w tradycyjnej, papierowej formie. Ze względów sanitarnych dotychczasowy wymóg min. 4 akceptacji salonów drukowanych dla tytułu AFIAP został zawieszony, a w nowych przepisach nie będzie go już wcale. Wygląda na to, że liczba takich tradycyjnych salonów będzie malała.

Ostatnią zmianą, pozytywną dla wszystkich, jest tymczasowe obniżenie opłat za pierwsze wydanie Karty Fotografia FIAP z 50 do 25 Euro (od czerwca 2021 do czerwca 2023). Opłaty za wydanie dystynkcji również tymczasowo ulegają zmianie z 70 do 60 Euro. Po czerwcu 2023 mają zostać przywrócone poprzednie kwoty. Wniosek jest jeden – to najlepszy czas żeby rozpocząć starania o tytuł Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej!

Opracował: Piotr Wyrzykowski, AFIAP, AFRP, https://piotrwyrzykowski.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W związku z tym, że covid 19 w odwrocie, przywracamy naszą działalność.
Planujemy nasze zebranie na 21.06.2020.
Proszę o rezerwację tego terminu, gdyż trzeba zatwierdzić sprawozdanie roczne.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!